Speciallægeerklæring

Formålet med en speciallægeerklæring er at danne et bedst mulig grundlag for forsikringsselskabets vurdering af personskadens følger.

På baggrund af speciallægeerklæringen ønskes en vurdering af, om der er medicinsk sammenhæng mellem de fremsatte klager og de objektive fund.

Det er forsikringsselskabet og ikke speciallægen, der skal foretage vurderingen af følgerne efter ulykkestilfældet.

 

Du kan læse om speciallægeerklæringer og funktionsattester her.